Browse By

Dlaczego należy montować zasilacz UPS w kotłowni?

Zasilacz USP to inaczej zasilacz bezprzerwowy – dzięki niemu można utrzymać stałe zasilanie urządzeń elektrycznych. Jest on przydatny przede wszystkim w sytuacjach, kiedy dochodzi do przerw w dostawie prądu, ponieważ chroni instalacje oraz sprzęty przed poważnym uszkodzeniem. Właśnie z tego względu zalecane jest przygotowanie zasilania awaryjnego pieca CO.

Jaką funkcję pełni zasilacz awaryjny UPS?

W sieci energetycznej może dojść do różnego rodzaju zakłóceń, a to wpływa na pracę urządzeń do niej podłączonych. Przerwy w dostawie prądu albo nagłe skoki bądź spadki napięcia bywają sporym zagrożeniem dla pieców CO i mogą nawet trwale je uszkodzić – w momencie, kiedy do instalacji nie dociera energia elektryczna, pompy przestają pracować, woda bardzo szybko zaczyna się nagrzewać, ciśnienie niebezpiecznie rośnie. Istnieje wtedy ryzyko rozszczelnienia albo całkowitego zniszczenia instalacji, co stanowi zagrożenie już nie tylko dla samych urządzeń, ale również dla ludzi. Stosowanie zasilania awaryjnego wydłuża także żywotność pieca.

Jak działa zasilacza UPS?

UPS to skrót od Uninterruptible Power Supply, czyli nieprzerwanej dostawy energii. Podstawowe elementy, z jakich zbudowany jest zasilacz UPS, to prostownik, falownik, akumulator oraz układ obejścia – prostownik wytwarza napięcie stałe, które ładuje baterie i zasila falownik, skąd energia przekazywana jest do odbiornika. W akumulatorach gromadzi się prąd i kiedy dojdzie do zaniku zasilania, zadaniem UPS jest właśnie podtrzymanie pracy podłączonych urządzeń. W zależności od modelu, awaryjne zasilanie może działać od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin. Przejście w tryb awaryjny odbywa się automatycznie, kiedy zasilacz wykryje, że zasilanie z sieci energetycznej ma niewłaściwe parametry lub nie ma go wcale.

Jaki zasilacz będzie odpowiedni?

W przypadku instalacji grzewczej należy zwrócić uwagę na parametry podłączanego pieca. W dokumentacji powinno być określone zapotrzebowanie na energię, a dla pewności warto wybrać moc z zapasem w wysokości około 20 procent. UPS do pieca gazowego powinien mieć moc co najmniej 300 W, choć zwykle zapotrzebowanie jest wyższe, przynajmniej 500 W, dla pieca z podajnikiem to już 700 W. Piece na palet wymagają zasilacza o mocy minimum 1000 W. Do pieca wskazany jest zasilacz z czystym przebiegiem sinusoidalnym, wyposażony w zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarciem, z krótkim czasem reakcji na zanik prądu. Nowoczesne zasilacze zazwyczaj wyposażone są w panel kontrolny, na którym w każdej chwili można sprawdzić parametry urządzenia oraz je zmienić, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *