Browse By

Kiedy jest konieczne wykonanie kalibracji alkomatu?

Alkomaty służą do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Korzysta z nich nie tylko policja, ale i osoby prywatne, dzięki czemu można szybko sprawdzić, czy kierowca jest w stanie prowadzić swój pojazd. Nowoczesne alkomaty są bardzo precyzyjne, żeby jednak pomiar był zawsze wiarygodny, urządzenie należy regularnie oddawać do serwisu.

Dlaczego zaleca się kalibrowanie alkomatów?

Kalibracja polega na takim ustawieniu parametrów alkomatu, by pokazywał on rzeczywiste stężenie alkoholu we krwi. Dzięki temu kierowca ma pewność, że nie wsiada za kółko będąc nietrzeźwym, a odczyt z jego urządzenia będzie się pokrywał z pomiarem dokonywanym przez policję podczas kontroli drogowej. Kalibracji alkomatu nie da się przeprowadzić samodzielnie – proces ten musi się odbywać w warunkach laboratoryjnych, z użyciem symulatora wydechu, tak aby próbka alkoholu osiągnęła odpowiednie stężenie.

Gdzie można skalibrować alkomat w Warszawie?

Kalibracją zajmują się wyspecjalizowane serwisy i tylko w takich miejscach powinno się dokonywać usługi. Niewłaściwie serwisowane urządzenie będzie dokonywać błędnych pomiarów, wskazując zaniżoną wartość promili u osób nietrzeźwych, lub odwrotnie, pokazując przekroczenie normy mimo dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi. Jeśli więc potrzebna jest kalibracja alkomatu Warszawa oferuje profesjonalne usługi dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od modelu posiadanego alkotestu. W renomowanym serwisie można liczyć na „Świadectwo Kalibracji”, które potwierdza, że urządzenie działa bez zarzutu i wskazuje prawidłowy pomiar.

Jak często trzeba kalibrować alkomat?

Alkomaty wyposażone w sensor elektrochemiczny należy kalibrować raz na rok lub po wykonaniu określonej liczby pomiarów – ich dokładną wartość podaje w instrukcji producent urządzenia. Przy alkomatach z sensorem półprzewodnikowym zalecana jest kalibracja co sześć miesięcy. Zawsze warto oddać alkotest do serwisu, jeśli jego odczyt wydaje się nieprawidłowy – przykładowo, u osoby spożywającej alkohol odczyt wskazał 0 promili. O konieczności serwisowania alkomatu świadczy także jego nieprawidłowe działanie.

Warto przy tym pamiętać, że skuteczność alkomatu zależy również od warunków jego przechowywania. Alkomaty niezbyt dobrze znoszą ekstremalne temperatury, prócz tego zaszkodzić im może dym oraz klimatyzacja. Trzeba unikać trzymania alkomatu w pobliżu alkoholu, rozpuszczalników, farb, benzyny, ponieważ opary mogą zaburzyć działanie sensora i rozkalibrować urządzenie. Pomiaru lepiej nie dokonywać tuż po spożyciu alkoholu, tylko po około 20-30 minutach.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *