Browse By

Czy można jeździć na cudzej karcie kierowcy?

Organem odpowiedzialnym za wydanie karty kierowcy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych – czyni to na wniosek złożony przez zainteresowanego. Zgodnie z przepisami jeden kierowca może posiadać tylko jedną kartę, a poza tym dokument ten ma charakter imienny – co oznacza, iż jest przypisany konkretnej osobie.

Karta kierowcy to spersonalizowany dokument

Karta kierowcy jest spersonalizowanym dokumentem, który muszą posiadać wszyscy kierowcy poruszający się pojazdami wyposażonymi w tachografy cyfrowe. W rachubę nie wchodzi opcja korzystania z karty pożyczone od innego kierowcy bądź znalezionej. Jeśli kierowca zapomni dokumentu, nie może prowadzić pojazdu. Warto mieć świadomość tego, iż zastosowanie cudzej karty nie przechodzi bez echa – wystarczy pobrać dane z tachografu, aby uzyskać stosowne informacje. To zaś oznacza poważne problemy zarówno dla kierowcy, jak i zatrudniającego go przedsiębiorstwa.

Kary dla kierowcy i dla przedsiębiorstwa

Za posługiwanie się cudzą kartą kierowcy grozi w Polsce grzywna do 2000 zł. Ponadto przeciwko kierowcy zostaje wszczęte postępowanie karne. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, iż fałszowanie danych o aktywności kierowcy jest z punktu widzenia rodzimego prawa poważną sprawą. Jeśli sąd orzeknie, iż nosi ona znamiona przestępstwa, kierowca utraci  prawo do wykonywania zawodu, nie wspominając rzecz jasna o tym, że zostanie zwolniony z pracy.

Przedsiębiorstwo zatrudniające kierowcę posługującego się cudzą kartą też ponosi odpowiedzialność – może zostać obciążone wysoką karą finansową. Niestety, wciąż zdarzają się sytuacje, gdy pracodawcy wręcz naciskają na kierowców, by używali nie swoich kart. Ma to służyć fałszowaniu danych odnośnie czasu pracy – jak wiadomo, w tym zakresie obowiązują precyzyjne regulacje.