Browse By

Odmowa wydania i zawieszenie karty kierowcy

Kwestie związane z wydaniem karty kierowcy są regulowane stosownymi przepisami. Stanowią one jasno, iż kierowca musi sprostać paru wymogom, aby otrzymać wspomniany dokument. Często jednakże pojawiają się pytania o to czy można odmówić mu jego wydania oraz czy istnieje opcja zawieszenia karty?

Kiedy odmawia się wydania karty kierowcy?

Składając wniosek o wydanie karty, kierowca jest zobligowany m.in. do podania w nim danych zgodnych z informacjami znajdującymi się na posiadanym przez niego prawie jazdy. Jest to konieczne z tego powodu, że karta kierowca jest przypisana konkretnej osobie, a zgodność danych ma niebagatelne znaczenie w kontekście identyfikacji kierowcy oraz weryfikacji jego uprawnień. Ponadto prawo jazdy musi być ważne – jeśli tak nie jest, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych może odmówić wydania karty. Uprawniona do tego jest również wówczas, gdy kierowca posiada już jedną kartę – oczywiście wyłączeniu podlegają przypadki wyrabiania nowej karty z powodu wygaśnięcia terminu ważności dotychczasowej karty bądź zgubienia lub kradzieży.

Zawieszenie karty – kiedy jest możliwe?

Co się zaś tyczy zawieszenia karty, to opcja ta wchodzi w rachubę gdy:

– zostanie stwierdzone, że została ona sfałszowana,

– była otrzymana na podstawie fałszywych dokumentów.

Kierowca musi się wówczas liczyć z daleko idącymi konsekwencjami w postaci wysokich kar finansowych oraz wszczęciu przeciw niemu postępowania karnego. Kary ponosi również przedsiębiorstwo zatrudniające kierowcę.