Browse By

Polskie ubezpieczenie OC za granicą

Posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce musi mieć zawartą umowę komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Jego zakres jest regulowany ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Czy polska polisa OC zapewnia ochronę również za granicą?

Polskie OC za granicą

To, czy polskie ubezpieczenie OC będzie wystarczające za granicą, zależy przede wszystkim od kraju, po terytorium którego będziemy podróżować. Zasady różnią się w zależności od państwa. Polskie OC obejmuje zdarzenia, do których doszło na obszarze krajów, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Należą do nich: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Porozumienie Wielostronne funkcjonuje w ramach Systemu Zielonej Karty. Pojazdy zarejestrowane w tych państwach mogą poruszać się po wymienionych terytoriach bez konieczności kupowania dodatkowego ubezpieczenia czy posiadania zielonej karty. Czym właściwie jest Zielona Karta? To dokument wydawany przez zakład ubezpieczeń na wniosek ubezpieczonego, potwierdzający, że posiadacz pojazdu zawarł w kraju, w którym go zarejestrował, umowę ubezpieczenia OC. Zielona Karta nie jest wymagana w przypadku poruszania się po państwach należących do Porozumienia Wielostronnego. Na ich terenie kierowca nie potrzebuje żadnego dodatkowego potwierdzenia, wystarczy wyłącznie polisa OC. Minimalny okres, na jaki wydawana jest zielona karta, wynosi 15 dni. W przypadku doprowadzenia do szkody posiadacz pojazdu musi przekazać poszkodowanemu tylko jej kopię. Na tej podstawie otrzyma odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń sprawcy.

W AXA Zielona Karta jest wydawana bez dodatkowej składki wszystkim, którzy korzystają w tym TU z komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Wielu ubezpieczyli wymaga jednak płatności za wydanie dokumentu – najczęściej wysokość składki wyliczana jest indywidualnie. Jeśli często podróżujemy, może to być dla nas ważna informacja. Nie pokaże jej nam kalkulator ubezpieczenia –  w tym celu należy zapoznać się z ofertą danego zakładu ubezpieczeń.

Co zrobić w sytuacji, jeśli kraj, do którego zmierzamy, wymaga posiadania zielonej karty, a my o niej zapomnieliśmy? Najgorszym wyborem będzie jazda po danym terytorium bez ubezpieczenia. W przypadku spowodowania wypadku możemy ponieść odpowiedzialność finansową. Po terytorium wielu państw można jeździć, mając zieloną kartę lub ubezpieczenie graniczne. Ten drugi dokument zapewnia ochronę ubezpieczeniową na minimum 15 dni i kupuje się je na granicy danego kraju. Jest ono obowiązkowe np. w Kosowie. Oto z jakim kosztem wiąże się zakup ubezpieczenia granicznego w przypadku innych państw:

  • Albania – 49 euro na 15 dni lub 65 euro na 30 dni,
  • Białoruś – 17 lub 25 euro,
  • Bośnia i Hercegowina – 40 lub 75 euro,
  • Czarnogóra – 15 lub 28 euro,
  • Maroko – 57 lub 88 euro,
  • Macedonia – 50 lub 70 euro,
  • Rosja – 43 lub 65 euro.

Jednak we wszystkich wymienionych państwach poza Kosowem wystarczy zielona karta, która jest po prostu tańszym rozwiązaniem. Jak widać powyżej, ubezpieczenie graniczne na 30 dni może kosztować tyle, ile wynosi roczny koszt ochrony w Polsce. Warto przed rozpoczęciem podróży do danego kraju sprawdzić, jakie dokumenty musimy posiadać, żeby korzystać z ubezpieczenia. W ten sposób możemy uniknąć m.in. wysokich kosztów.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]