Browse By

Jak często dokonywać odczytu karty kierowcy?

Karta kierowcy służy identyfikowaniu kierowcy oraz informacji na temat przejazdów rejestrowanych przez tachograf cyfrowy. Do odczytania danych nieodzowne są czytnik kart oraz odpowiedni program. Przepisy jasno określają częstotliwość wykonywania tej czynności. w jakich sytuacjach trzeba to robić i czy są odstępstwa od tej zasady?

Jakie dane są zapisywane na karcie kierowcy?

Karta kierowcy jest narzędziem służącym do zapisywania różnych danych o obowiązkach realizowanych przez kierowcę. Spośród gromadzonych i przechowywanych na niej informacji wymienia się m.in.:

– dane identyfikacyjne karty takie jak jej numer oraz organ wydający,

– dane osobowe kierowcy,

– numer prawa jazdy posiadanego przez właściciela karty,

– dane o aktywności kierowcy,

– przejechany dystans,

– datę i czas ostatniej kontroli,

– certyfikaty uwierzytelniające,

– datę ostatniego pobierania danych.

Standardowa częstotliwość odczytów

W kwestii odczytywania danych z karty należy pamiętać o pewnej bardzo ważnej sprawie – takiej mianowicie, by nie mylić zaleceń odnośnie karty z zaleceniami dotyczącymi tachografu. W tym drugim przypadku odczytu danych trzeba dokonywać to przynajmniej raz na 90 dni, choć oczywiście istnieją odstępstwa od tej zasady. Co się natomiast tyczy karty kierowcy, częstotliwość ta jest większa – odczyt wymagany jest minimum raz na 28 dni.

Wyjątki od zasady

Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, gdy konieczne jest dokonanie odczytu bez względu na to, kiedy było to robionego po raz ostatni. Tak dzieje się na okoliczność:

– ustania stosunku pracy kierowcy,

– upływu terminu ważności umowy, na podstawie której kierowca świadczył przewozy,

–  upływu terminu ważności karty,

–  zagrożenia utratą danych zgromadzonych na karcie,

– żądania uprawnionego podmiotu administracji publicznej albo innego uprawnionego organu.

Do zapamiętania

Odczytując dane, kierowca musi pamiętać o tym, że mają one być zapisane w oryginalnym formacie – obecnie najczęściej stosowane są formaty DDD i ESM. Ponadto kierowca jest zobligowany do przechowywania informacji w uporządkowany sposób, zapewniając im należytą ochronę przed uszkodzeniem czy dostępem osób nieupoważnionych. Zapisane dane przechowuje się przez 12 miesięcy.