Browse By

Uszkodzona lub skradziona karta – co dalej?

Uszkodzenie, kradzież bądź zgubienie karty kierowcy to dla właściciela spory problem. Musi on jednak liczyć się z tym, że do takich zdarzeń może dojść w praktycznie każdej chwili. Z tego też względu wskazane jest posiadanie informacji na temat tego, jak postępować w takich sytuacjach.

Co na początek?

Jeśli kierowca stwierdzi, że doszło do uszkodzenia, kradzieży bądź zaginięcia karty, musi w pierwszej kolejności już na początku trasy wydrukować dane dotyczące pojazdu, który prowadzi. Na tymże wydruku powinny się znaleźć informacje:

– umożliwiające identyfikację kierowcy,

– o wcześniejszych okresach aktywności w danej zmianie roboczej.

Stosowny wydruk wykonuje się także i na końcu trasy. Ogólna zasada, jaka obowiązuje w przypadku któregokolwiek z wymienionych zajść jest taka, że jednego dnia kierowca musi wydrukować dwa raporty – przed rozpoczęciem pracy oraz po jej zakończeniu.

Ważne procedury

Jeżeli doszło do uszkodzenia karty, sprawa jest prosta – wadliwy egzemplarz należy wysłać listem poleconym do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Niezbędne jest też wypełnienie wniosku o wydanie nowej karty. Gdy natomiast kierowca stwierdzi brak karty, jest zobligowany zgłosić ten fakt na policję – w tym kraju, w którym doszło do kradzieży bądź zaginięcia karty. Bardzo ważne jest to, by w takiej sytuacji posiadać wystawione przez policję potwierdzenie zgłoszenia, ponieważ bez tego dokumentu nie wolno kontynuować jazdy.

Bez karty kierowca może kontynuować jazdę maksymalnie przez 15 dni, ale pod warunkiem, że na wypadek kontroli jest w stanie przedstawić jeden z poniższych dokumentów, a mianowicie:

– potwierdzenie zgłoszenia na policję kradzieży karty,

– potwierdzenie zgłoszenia do PWPW faktu zgubienia karty oraz kopii nowo złożonego wniosku wraz z potwierdzeniem nadania o wydanie duplikatu,

– uszkodzonej karty kierowcy, zaś po jej odesłaniu kopii wniosku wraz z potwierdzeniem nadania o wydanie nowej karty.

Po upływie wspomnianych 15 dni cel jazdy może być tylko jeden – odstawienie pojazdu do bazy.

Kary

Kierowcy, który nie zastosuje się do powyższych zasad, grożą kary finansowe w wysokości:

– 1000 zł – w przypadku jazdy bez karty ponad 15 dni,

– 100 zł – w przypadku braku każdego wymaganego w związku z uszkodzeniem karty wydruku.

Oprócz tego kary pieniężne są nakładane też i na przełożonych kierowcy:

– 2000 zł – dla osoby zarządzającej transportem,

– 5000 zł – dla przedsiębiorstwa.

Sam kierowca też może otrzymać karę w wysokości 2000 zł.