Browse By

Oświadczenie sprawcy kolizji

Kolizja drogowa – zwana potocznie stłuczką – jest zdarzeniem powodującym wyłącznie straty materialne. Uczestniczące w nim osoby nie ponoszą śmierci ani nie doznają żadnych urazów, wychodzą z tego bez szwanku. Czy w takiej sytuacji należy wzywać policję czy wystarczy spisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Kiedy wezwać policję do kolizji drogowej?

Wezwanie policji do kolizji drogowej jest w pewnych okolicznościach w pełni uzasadnione. Dzieje się tak np. wówczas, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia bądź nie posiada odpowiednich dokumentów lub kiedy zdarzenie doprowadziło do zatamowania lub znacznego utrudnienia ruchu drogowego. Bywa też i tak, że uczestnicy kolizji nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii tego, kto zawinił – wówczas rozstrzygnięcie sporu leży po stronie policji. Takie ustalenia są bardzo ważne – ich brak może spowodować poważne utrudnienia w kontaktach z ubezpieczycielem i z wypłatą odszkodowania.

Oświadczenie sprawcy kolizji – co to jest?

Często sytuacja jest jasna i nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą kolizji. Nie trzeba wtedy dzwonić po policję – temat załatwia się oświadczeniem sprawcy kolizji – czyli spisanym przez uczestników zdarzenia dokumentem, w którym jedna strona przyznaje się do winy. Warto mieć przy sobie gotowy formularz, ale jeśli go brakuje, to nic nie szkodzi – oświadczenie spisuje się na miejscu.

Co należy zamieścić w oświadczeniu sprawcy kolizji?

W oświadczeniu sprawcy kolizji muszą się znaleźć następujące informacje:

– dane osobowe kierowców – adres oraz seria i numer dowodu osobistego, a także kategoria posiadanego prawa jazdy ,

– dane pojazdu (zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego): marka, model, numer rejestracyjny, właściciel,

– informacje o ubezpieczeniu pojazdu sprawcy – czyli numer polisy OC i termin jej ważności oraz nazwa ubezpieczyciela,

– przyznanie się sprawcy do spowodowania kolizji drogowej,

– dane dotyczące okoliczności i skutków kolizji.

W dokumencie powinny pojawić się ponadto szkice samochodów, na których strzałkami zaznaczono miejsca uszkodzeń.