Browse By

Oprogramowanie do monitoringu GPS. Czemu warto?

System monitoringu pojazdów to rozwiązanie znacznie ułatwiające zarządzanie flotą. Czemu warto się na nie zdecydować?

Niewykorzystane okazje, nieuzasadnione koszty i obniżona wydajność – to najpoważniejsze problemy, z którymi w swojej pracy spotyka się fleet manager. Zarządzanie flotą pojazdów – bez względu na to, czy chodzi o autobusy, czy też auta ciężarowe lub dostawcze – było do niedawna naprawdę trudnym zadaniem, a źródłem największych trudności było opóźnione docieranie kluczowych informacji. Do niektórych danych manager ponadto nie mógł dotrzeć w żaden sposób.

Przełomem okazało się oparty na technologii GPS monitoring pojazdów. Taki system pomoże usprawnić pracę całej firmy, zbierając najważniejsze dane o pracy samochodów, dzieląc je i dostarczając do odpowiednich osób. Jego wdrożenie wiąże się z wieloma zaletami. Oto ABC monitoringu floty i 3 najważniejsze zalety płynące z jego wdrożenia.

Optymalne wykorzystanie zasobów

Monitoring pojazdów pozwala na śledzenie zasobów o największej wartości. Zbieranie i analizowanie takich danych to najlepszy sposób na dojście do wniosku, które z nich przynoszą największe zyski, a które są źródłem strat. Na podstawie pozyskanych w ten sposób informacji można więc łatwo zmodernizować flotę, sprzedając nieużywany lub nierentowny sprzęt i zwiększając amortyzację tego, który pozostaje w użytku.

Systemy monitoringu floty ułatwiają też gospodarowanie zasobami. Dobre narzędzia tego typu umożliwiają wyszukiwanie poszczególnych pojazdów lub kierowców oraz błyskawiczne dotarcie do najważniejszych danych na ich temat, co ma wielkie znaczenie dla sprawnego zarządzania.

Pojazdy zawsze w dobrym stanie

Jednym z największych wyzwań stojących przed managerem floty jest utrzymanie pojazdów w dobrym stanie technicznym i zapobieganie ewentualnym awariom. Bez wglądu do informacji między innymi na temat pracy silnika czy przeciętnego spalania paliwa oraz kodów diagnostycznych jest to zadanie bardzo trudne. Zamontowany w każdym pojeździe lokalizator GPS znacznie ułatwi to zadanie, dostarczając wszystkich niezbędnych danych.

Część systemów tego typu umożliwia przekierowanie informacji do wybranych pracowników. Manager może wykorzystać tę opcję do szybkiego powiadamiania działu serwisowego lub zewnętrznej firmy zajmującej się naprawą i utrzymaniem pojazdów. Te funkcjonalności systemu monitoringu floty to najskuteczniejszy sposób na uniknięcie problemów technicznych i związanych z nimi zbędnych wydatków.

Analiza trendów i efektywne planowanie

Monitoring pojazdów to narzędzie, które nie tylko zbiera dane dotyczące całej floty, ale też umożliwia ich archiwizację i przetwarzanie. Dla fleet managera to doskonały sposób na analizowanie trendów. Wyciągnięte w ten sposób wnioski mogą posłużyć do zmiany technik zarządzania lub tworzenia prognoz o dużej sprawdzalności.

Tu znów przydatna okaże się wspomniana już przed chwilą funkcjonalność tworzenia hierarchicznego dostępu do danych. Co ważne, opcja jest często dostępna również dla pracowników zdalnych – podobnie jak cały system, bo najlepsze systemy tego typu działają w chmurze. Inna zaleta tego rozwiązania to wyeliminowanie kosztów związanych z wdrożeniem.