Browse By

Limity prędkości w Polsce

Jednym z podstawowych obowiązków każdego kierowcy jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dotyczą one różnych aspektów związanych z kierowaniem pojazdami – m.in. limitów prędkości. Ograniczenia w tym zakresie są uzależnione od wielu czynników, jednakże kierowcy nie zawsze się do nich stosują. Najczęściej otrzymują mandaty właśnie za przekroczenie prędkości.

Limity w obszarze zabudowanym

W obszarze zabudowanym dla samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 t i motocykli oraz dla samochodów ciężarowych i z przyczepami obowiązują następujące ograniczenia prędkości:

– 50 km/h – w godzinach 5.00-23.00,

– 60 km/h – w godzinach 23.00-5.00,

– 20 km/h – w strefie zamieszkanej.

Limity w obszarze niezabudowanym

W obszarze niezabudowanym ograniczenia prędkości wynoszą:

  1. Dla samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 t i motocykli:

– 90 km/h – na drodze zwykłej,

– 100 km/h – na drodze dwujezdniowej o 2 pasach w każdą stronę,

– 100 km/h – na drodze ekspresowej jednojezdniowej,

– 120 km/h – na drodze ekspresowej dwujezdniowej,

– 140 km/h – na autostradzie.

  1. Dla samochodów ciężarowych i z przyczepami:

– 70 km/h – na drodze zwykłej,

– 80 km/h – na drodze dwujezdniowej o 2 pasach w każdą stronę,

– 80 km/h – na drodze ekspresowej jednojezdniowej,

– 80 km/h – na drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Limity szczególne

Ponadto należy mieć na względzie poniższe kwestie:

– w przypadku osób kierujących samochodem osobowym z przyczepą lub ciężarówką w obszarze zabudowanym zastosowania nie mają znaki podnoszące dozwoloną prędkość powyżej 60 km/h,

– na drogach jednojezdniowych limit prędkości dla samochodu osobowego z przyczepą wynosi 70 km/h,

– dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne limit prędkości drogach ekspresowych i autostradach wynosi 100 km/h,

– limity prędkości dla zespołów holujących wynoszą 30 km/h w obszarze zabudowanym i 60 km/h w obszarze niezabudowanym,

– motorowery mogą rozpędzać się maksymalnie do 45 km/h,

– motocykl lub motorower, którym przewożone jest dziecko do 7 lat, nie może przekroczyć 40 km/h,

– samochód ciężarowy spełniający określone warunki techniczne umożliwiające m.in. przewożenie osób poza kabiną kierowcy nie może przekraczać 50 km/h,

– szczególne ograniczenia prędkości (zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi szkolenia i egzaminowania kierowców) obowiązują w przypadku pierwszych 8 miesięcy od odebrania prawa jazdy: 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h w terenie niezabudowanym i 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.