Browse By

Kilometrówka

Obowiązek prowadzenia kilometrówki  wynika z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które do celów służbowych wykorzystują prywatne auta i chcą wydatki z tego tytułu zaliczyć na poczet kosztów firmowych.

Kilometrówka – informacje niezbędne do prowadzenia ewidencji pojazdów

Wspomniana powyżej ustawa określa zasady prowadzenia ewidencji pojazdów. Niezbędne jest podawanie takich informacji jak:

– dane (imię, nazwisko, adres) użytkownika pojazdu,

– numer rejestracyjny i pojemność silnika pojazdu,

– data i cel wyjazdu,

– opis trasy,

– liczba faktycznie przejechanych kilometrów,

– stawka za 1 km przebiegu,

– kwota wynikająca z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu,

– numer wpisu.

Kilometrówka 2018 – stawki

Stawki za 1 km przebiegu od 2007 r. pozostają na takim samym poziomie, a zatem również i w 2018 r. wynoszą:

– dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3: 0,5214 zł,

– dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3: 0,8358 zł,

– dla motocykla: 0,2302 zł,

– dla motoroweru: 0,1382 zł.