Browse By

Karta kierowcy – najważniejsze informacje

Witamy! Na naszej stronie będziemy poruszać zagadnienia związane z kartą kierowcy. Opiszemy dokładnie m.in. procedurę jej wydawania oraz postępowania w przypadku zagubienia lub zniszczenia karty, obowiązki kierowcy związane z użytkowaniem karty oraz wiele innych kwestii, które w omawianym kontekście nabierają szczególnego znaczenia.

Czym jest karta kierowcy?

Karta kierowcy jest dokumentem, do posiadania którego są zobligowani wszyscy kierowcy samochodów powyżej 3,5t i wyposażonych w tachografy cyfrowe. Do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu zaliczana jest również przyczepa bądź naczepa.

Karta kierowcy ma do spełnienia dwa podstawowe zadania:

– po włożeniu jej do tachografu cyfrowego można zidentyfikować kierowcę,

– w jej pamięci zapisywane są informacje  dotyczące przejazdów, postojów oraz innych czynności wykonywanych przez kierowcę.

Jedna karta dla jednego kierowcy

Organem odpowiedzialnym za wydanie karty kierowcy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Jednemu kierowcy przysługuje tylko jeden dokument – odznacza się on spersonalizowanym charakterem, a zatem zastosowanie tu znajdują osobowe dane kierowcy, który składał wniosek o wyrobienie karty. Okres ważności karty wynosi 5 lat – po upływie tego czasu nie wolno z niej korzystać, podobnie jak w sytuacji, gdy dojdzie do jej uszkodzenia.

Służby kontrolne mają prawo do tego, aby od kierowcy pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy zażądać okazania nie tylko karty kierowcy, ale również:

– wykresówek z dnia bieżącego oraz używanych przez kierowcę podczas poprzednich 28 dni,

– odręcznych notatek oraz wydruków, które zostały sporządzone w ciągu bieżącego tygodnia oraz poprzednich 28 dni.