Browse By

Karta kierowcy a tachograf cyfrowy

Obowiązek posiadania karty kierowcy dotyczy kierowców poruszających się pojazdami wyposażonymi w tachografy cyfrowe. Warto zatem wiedzieć, czym są te urządzenia i do czego dokładnie służą, a także czy trzeba je instalować w każdym pojeździe. Jak to wszystko wygląda w praktyce?

Czym jest tachograf i do czego służy?

Tachograf jest urządzeniem pomiarowym o właściwościach charakterystycznych dla zegara oraz prędkościomierza. W zależności od potrzeb oraz typu zastosowanej karty tachograf pracuje w odpowiednim trybie. Ważniejsze dane zapamiętuje przez okres 365 dni.

Dzięki jego zapisom możliwe jest  określenie czasu pracy kierowcy. Spośród pełnionych przez niego funkcji wymienia się m.in.:

– pomiar odległości pokonywanych przez pojazd,

– pomiar czasu, w którym odbywa się przejazd,

– monitorowanie stanu prowadzenia pojazdu,

– monitorowanie czynności wykonywanych przez kierowcę mających związek z powierzonymi mu obowiązkami w zakresie transportu,

– odczyt z pamięci danych,

– zarządzanie blokadami firmowymi,

– gromadzenie informacji o miejscu rozpoczęcia i/lub zakończenia okresu pracy,

– wyprowadzanie danych do dodatkowych urządzeń zewnętrznych,

– monitorowanie wkładania i wyjmowania kart,

– powiadamianie o zdarzeniach takich jak np. przekroczenie prędkości, posługiwanie się nieważną lub uszkodzoną kartą, próby naruszenia zabezpieczeń, przerwy w zasilaniu tachografu, usterki związane z wczytywaniem danych etc.

Kto nie musi posiadać tachografu?

Obowiązek instalowania tachografu w określonych pojazdach wynika z unijnego rozporządzenia nr 3821/85 oraz z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Nie oznacza to jednak wcale, że każdy pojazd musi być wyposażony w omawiane urządzenie. Od tej zasady są wyjątki w postaci pojazdów:

– przeznaczonych do przewozu rzeczy, gdy maksymalna masa pojazdu nie przekracza 3,5 t,

– przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób i do tego typu przewozu przeznaczonych,

–  przeznaczonych do przewozów towarów w celach prywatnych,

– w których maksymalna dopuszczalna prędkość nie wynosi więcej niż 30km/h,

– przeznaczonych do przewozu osób na liniach regularnych, gdzie maksymalny przebieg to 50 km,

– pomocy drogowej,

– służących tylko do nauki jazdy,

– sił zbrojnych.

Oprócz tego tachografów nie muszą instalować rolnicy – np. w pojazdach przeznaczonych do odbioru mleka czy w ciągnikach znajdujących zastosowanie wyłącznie do prac rolniczych i leśnych itp.

Co robić w przypadku uszkodzenia tachografu?

Warto przy tej okazji wspomnieć o tym, jak powinien postąpić kierowca w sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia tachografu. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, iż w takim przypadku pojazd można prowadzić ko i wyłącznie w celu odstawienia go do bazy, na co kierowca ma 14 dni. Oczywiście po powrocie do kraju tachograf musi zostać oddany do naprawy – w tym czasie nie wolno prowadzić pojazdu. Oprócz tego gdy dojdzie do uszkodzenia urządzenia, kierowca powinien przed rozpoczęciem zmiany i na jej koniec – jeśli rzecz jasna jest to możliwe – wykonać wydruk 24 godzinny z pojazdu lub z karty, opatrując go własnoręcznym podpisem. Gdy drukarka jest również uszkodzona, stosownych zapisów o stanach aktywności od rozpoczęcia do zakończenia zmiany dokonuje się na czystym papierze.