Browse By

Jazda samochodem bez prawa jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem uprawniającym do prowadzenia pojazdów. Nie posiadające go osoby siadające za kółkiem muszą liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami – zwłaszcza jeśli spowodują kolizję lub wypadek. Warto sprawdzić, co grozi za jazdę bez odpowiednich uprawnień.

Co grozi za jazdę bez uprawnień?

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy traktowane jest w kategoriach wykroczenia lub przestępstwa. Wiele zależy od następstw, jakie spowodowała jazda bez uprawnień oraz od tego, co było powodem braku wymaganych dokumentów.

Mając na uwadze drugą z wymienionych powyżej przesłanek, kierowcy grozi:

– mandat w wysokości 50 zł za każdy zapomniany dokument,

– mandat w wysokości 500 zł lub grzywna do 5000 zł plus do tego koszt odholowania pojazdu w przypadku braku uprawnień do kierowania pojazdem,

– od 50 do 5000 zł grzywny oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, gdy prawo jazdy zostało odebrane,

– kara grzywny oraz kara ograniczenia wolności lub nawet kara pozbawienia wolności do lat 2 w przypadku sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Regres ubezpieczeniowy – co to?

Warto przy tej okazji wspomnieć jeszcze o tzw. regresie ubezpieczeniowym. Mówi się o nim w sytuacjach, kiedy kierowca z własnej kieszeni ponosi finansowe następstwa takich zdarzeń jak:

– ucieczka z miejsca kolizji/wypadku,

– zamierzone spowodowanie kolizji/wypadku,

– jazda bez dokumentu uprawniającego do kierowania danym pojazdem,

– poruszanie się pojazdem o zmienionych parametrach technicznych (jest to traktowane jako jazda bez uprawnień),

– jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Ponadto kierowca ponosi konsekwencje również wtedy, gdy nie ma ważnej polisy OC/AC oraz gdy pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego. W powyższych okolicznościach ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania – finansowa odpowiedzialność spoczywa wówczas wyłącznie na barkach kierowcy.