Browse By

Jazda bez karty kierowcy

Karta kierowcy jest dokumentem, do posiadania którego zobligowani są kierowcy wykonujący przejazdy samochodami wyposażonymi w tachografy cyfrowe w celu rejestracji czasu i przebiegu jazdy. Co grozi za jej brak?

Jazda samochodem bez karty kierowcy – zaostrzone przepisy

Zaostrzenie wymogów dotyczących systemów tachografów cyfrowych miało na celu ograniczenie nadużyć związanych z czasem pracy kierowców. Policyjne statystyki potwierdzają, iż przemęczenie kierowców stanowi jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, w których niestety nie brakuje ofiar śmiertelnych. Surowo karana jest jazda bez karty kierowcy – konsekwencje z tego tytułu ponosi zarówno kierowca, jak i jego pracodawca. Odpowiedzialność ta wynika bezpośrednio z Ustawy o transporcie drogowym, a kara za takie czynności jak zakłócanie pracy tachografu, jazda bez karty kierowcy itd. jest nakładana na przedsiębiorcę w drodze decyzji administracyjnej.

Jazda bez ważnej karty kierowcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jazda bez karty kierowcy bądź używanie karty nie rejestrującej wszystkich aktywności pociąga za sobą konsekwencje, które ponoszą kierowca i przedsiębiorca. Nie ma przy tym znaczenia czy czas i przebieg jazdy rejestrowane są za pomocą tachografu cyfrowego, czy analogowego. Karom podlega nie tylko jazda bez karty kierowcy w tachografie, ale też:

– stosowanie metod takich jak przełączniki czy jazda na magnesie mających oszukać tachograf,

– używanie tej samej karty przez kilku kierowców,

– jednoczesne używanie kilku kart przez jednego kierowcę,

– brak kompletnych danych na karcie.

Kara za jazdę bez karty kierowcy

Taryfikator kar finansowych przedstawia się w następujący sposób:

– nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi, czyli jazda bez karty kierowcy: mandat wynosi 5000 zł,

– używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców: 3000 zł,

– jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców: 1000zł,

– każdy brakujący wpis na urządzeniu rejestrującym: 50 zł.

Na tym jednak nie koniec. Ukarany przewoźnik musi się liczyć nawet z odebraniem licencji czy karą pozbawienia wolności do 2 lat. Kierowca również może trafić za kratki – jeśli spowoduje wypadek pojazdem, w którym w wyniku kontroli wykryto nieprawidłowości odnośnie funkcjonowania tachografu.