Browse By

Czas pracy kierowcy

Przepisy regulujące czas pracy zawodowych kierowców stworzono z myślą o zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policyjne statystyki potwierdzają, iż przemęczenie kierowców należy do jednych z najczęstszych przyczyn wypadków.

Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien poczuwać się do odpowiedzialności za pozostałe podmioty uczestniczące w tymże ruchu poprzez zachowanie czujności i spostrzegawczości, dzięki czemu szybciej i efektywniej reaguje w obliczu zagrożenia. Nie bez powodu zatem tak istotną rolę w omawianym kontekście odgrywają przepisy normujące czas pracy kierowcy – zadania, jakie kierowca ma do wykonania, nie należą do łatwych. Ogólnie rzecz biorąc, to praca trudna, a żadną tajemnicą nie jest to, że czas pracy kierowcy tira etc. to niestety obszar stwarzający spore pole do nadużyć niejednokrotnie prowadzących do tragedii. Dlatego właśnie regulująca czas pracy kierowcy ustawa została zaostrzona.

Czas pracy kierowcy dzienny

Aktualnie dzienny czas pracy kierowcy autobusu, ciężarówki bądź innego pojazdu liczony między odpoczynkami od prowadzenia pojazdów nie może wynosić więcej niż 9 godz. W ciągu tygodnia dzienny czas pracy kierowcy może dwa razy wynieść 10 godz. Warto przy tej okazji przypomnieć, co w rozumieniu przepisów oznacza tydzień. W ten sposób definiuje się okres od poniedziałku godz. 00.00 do niedzieli godz. 23.59.

Ponadto trzeba pamiętać o tym, że:

– po 4,5 godz. nieprzerwanej jazdy kierowca jest zobligowany do zrobienia przerwy – łączny czas odpoczynku to 45 min., które można podzielić na dwie krótsze przerwy trwające 15 i 30 min.,

– czas pracy 1 kierowcy w ciągu tygodnia jest limitowany – ten limit to 56 godz., aczkolwiek w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni zmniejsza się do 90 godz.

Czas pracy kierowcy – dobowy odpoczynek

Kierowca, który rozpoczął prowadzenie pojazdu, ma prawo w przeciągu 24 godz. do dobowego odpoczynku:

– w przypadku  pojazdu prowadzonego przez 1 kierowcę regularny czas odpoczynku to co najmniej 11 godzin ciągiem, odpoczynek może też zostać podzielony na okresy trwające 3 godz. i 9 godz.,

– w przypadku  pojazdu prowadzonego przez 1 kierowcę skrócony dobowy czas odpoczynku wynosi minimum 9 godz. – są jednak ograniczenia jego występowania do maksymalnie 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku,

– w przypadku  pojazdu prowadzonego przez więcej niż 1 kierowcę 9-godz. przerwę na odpoczynek należy zrobić w ciągu 30 godzin od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu.

Czas pracy kierowcy w nocy

Ustawa o czasie pracy kierowców stanowi, iż definicja pory nocnej znajduje odniesienie jedynie do celów ustalania czasu pracy. Zatem pora nocna kierowców obejmuje 4 godz. mieszczące się w przedziale od godz. 00.00 do 7.00. Ale uwaga: gdy w rachubę wchodzą np. dodatki za pracę w porze nocnej, wówczas w dalszym ciągu obowiązuje pora nocna wynosząca 8 godz.