Browse By

Badania techniczne pojazdu – jak często należy je wykonywać?

Każdy właściciel samochodu ma obowiązek uczestniczyć w obowiązkowych badaniach technicznych pojazdu. Jak często musimy odwiedzać stację kontroli pojazdów?

Głównym zadaniem oceny stanu technicznego samochodu jest określenie, czy nadaje się on do dopuszczania do użytku w ruchu drogowym. Badania tego rodzaju należy przeprowadzać regularnie – musimy pamiętać o tym, że jeśli będziemy poruszali się autem bez ważnych badań technicznych możemy narazić się na nie przyjemne konsekwencje.

Przegląd auta ma szczególny wpływ na bezpieczeństwo kierującego, a także innych uczestników ruchu. W trakcie badania technicznego diagnosta sprawdza dokładnie różne podzespoły pojazdu, a także wpisuje efekty przeglądu do elektronicznej bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Jak często musimy brać udział w badaniu technicznym pojazdu?

Wielu kierowców ma problemy z określeniem, kiedy należy wziąć udział w badaniu technicznym pojazdu. Częstotliwość badań zależna jest od wieku samochodu, dlatego w ustaleniu daty kolejnego przeglądu musimy wiedzieć, ile pojazd ma lat.

W przypadku samochodów nowych pierwsze badanie techniczne przeprowadzane jest w okresie 3 lat, licząc od dnia pierwszej rejestracji. Wyjątkiem są tutaj samochody wyposażone w instalację gazową, które wymagają kontroli co roku. Następne badania techniczne przeprowadzamy w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia pierwszej rejestracji, czyli najczęściej nie później niż 2 lata od poprzedniego przeglądu technicznego.

Po okresie 5 lat od momentu pierwszej rejestracji musimy już poddawać auto badaniom technicznym każdego roku.

Wyjątek w tym przypadku stanowią właściciele samochodów starszych niż 25 lat, gdy pojazdy te uzyskały status pojazdów zabytkowych. Wtedy nie mają one obowiązku przechodzenia badań technicznych.

Jeśli chcesz wykonać badania techniczne Warszawa jest jednym z wielu miast, w którym możemy je przeprowadzić. Przegląd możemy wykonać w dowolnej stacji diagnostycznej. Adresy stacji kontroli pojazdów, które przeprowadzają badania techniczne, można znaleźć on-line.